Menu Zamknij

Redakcja Głosu Maryi

Redaktor naczelny:

ks. Artur Tomczak

Oprawa graficzna i skład:

Joanna Kowalska

E-mail:

glos.maryi@gmail.com

Czym się zajmują?

Podstawowym zadaniem redakcji jest wydawanie parafialnego czasopisma, w którym relacjonowane są wydarzenia z życia naszej wspólnoty parafialnej oraz prac wykonywanych przy świątyni, a także zamieszczane są artykuły pedagogiczne i związane z wiarą. Gazeta wydawana jest okolicznościowo. Grupa angażuje się również w dzieła charytatywne i duszpasterskie. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych grup wiekowych.