Menu Zamknij

Franciszkański Zakon Świeckich

Opiekun:

Ks. Andrzej FRANKÓW


Animator:

Pani Maria Pęk

Spotkania:

II niedziela miesiąca, godz. 13.30

Czym się zajmują?

Życie członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, zwanego również III Zakonem określa reguła oparta na Ewangelii Jezusa Chrystusa i naśladowaniu św. Franciszka z Asyżu. Dążenie do doskonałości odbywa się poprzez kształtowanie sposobu myślenia, nawrócenie i oczyszczenie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania, budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata, walkę z pokusami, szerzenie dobra i braterstwa, niesienie ludziom radości i nadziei, jak również uczynki miłosierdzia, żarliwą modlitwę wspólnotową i indywidualną.