Menu Zamknij

Eucharystyczny Ruch Młodych

Opiekun:

ks. Sebastian Makuch
p. Urszula Magda

Spotkania:

środa, godz. 15:00

Czym się zajmują?

To grupa jednocząca najmłodszych parafian wokół Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Dzieci spotykają się na wspólnej modlitwie i zabawie. Uczestniczą również w diecezjalnych i ogólnopolskich spotkaniach ruchu, poznając przy tym rówieśników z całej Polski. Podstawowymi celami ERMu jest wdrażania dzieci w czynny udział we Mszy św. i innych formach kultu Eucharystii, ukazanie Jezusa jako przyjaciela i rozbudzenie w dzieciach pragnienia rozmowy z Nim w modlitwie. Przez naukę systematycznej pracy nad sobą i pogłębianie więzi z Kościołem parafialnym Eucharystyczny Ruch Młodych zaprawia najmłodszych do apostolstwa w swoich rodzinach i szkołach.