Menu Zamknij

Akcja Katolicka

Opiekun:

ks. Krystian STASIAK

Spotkania:

we wtorki po Mszy św. wieczornej

Czym się zajmują?

W działalności Akcji Katolickiej można wyróżnić dwa nurty: formacyjny i organizacyjny, bowiem podstawowym zadaniem grupy jest ewangelizacja członków i sympatyków, ich rozwój kulturalny i doktrynalny, ale i zachęcanie do zajmowania stanowiska w sprawach publicznych, do aktywności w życiu kościelnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. W sferze organizacyjnej natomiast Akcja Katolicka podejmuje szereg działań na rzecz parafii i lokalnego środowiska, takich jak: zbiórki pieniędzy na cele parafialne, organizacja pielgrzymek, sprzedaż flag i emblematów religijnych, jak również pomoc Parafialnemu Oddziałowi CARITAS. Organizowane są także wyjazdy na diecezjalne i ogólnopolskie dni skupienia Akcji Katolickiej.