Menu Zamknij

Odnowa w Duchu Świętym

Opiekun:

ks. Sebastian Makuch

Spotkania:

poniedziałek, godz. 19:15

Czym się zajmują?

Podstawowym celem Odnowy w Duchu Świętym jest przemiana życia chrześcijańskiego przez otwartość na duchowy rozwój, życie w nieustannej relacji z Bogiem, modlitwę, opieranie życia na Słowie Bożym i budowanie braterskiej relacji z drugim człowiekiem. W tym celu Odnowa organizuje sezonowe rekolekcje, adoracje Najświętszego Sakramentu, jak również pełni uczynki miłosierdzia.