Menu Zamknij

Pogrzeb

Pogrzeb katolicki nie jest sakramentem, a jedynie obrzędem liturgicznym wyrażającym wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Kościół w znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność z człowiekiem w drodze do nieba. Po śmierci bliskiej osoby należy zgłosić się do USC po akt zgonu, następnie ustalić termin i godzinę pogrzebu z wybranym zakładem usług pogrzebowych, po czym z aktem zgonu zgłosić się do kancelarii w celu wpisania zmarłej osoby do ksiąg i wyznaczenia godziny sprawowania Mszy św. i obrzędów pogrzebowych.
Zgłoszenia pogrzebu można dokonać każdego dnia w godzinach od 11:30-12:00 w kancelarii lub w innych godzinach z wcześniejszym ustaleniem z księdzem dyżurującym.

Jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała naszej parafii, trzeba dostarczyć z parafii zamieszkania zaświadczenie od księdza proboszcza, że dana osoba była wierząca i może być pochowana na terenie innej parafii. Należy pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 1184) pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni: apostaci, heretycy i schizmatycy, osoby wybierające spalenie ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej i inni jawni grzesznicy, których pogrzeb byłby publicznym zgorszeniem wiernych.