Menu Zamknij

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy (Dekanat Świdnica-Zachód, Diecezja Świdnicka)

Adres:
ul. Prądzyńskiego 2, 58-105 Świdnica

tel.: 74 852 17 06
e-mail: krolowapolski.swidnica@wp.pl

Nr konta bankowego:
64 1090 2369 0000 0006 0200 2210

Kancelaria parafialna czynna:
we wtorki 10.00 – 12.00; 16.00 – 18.00
w soboty 9.00 – 12.00

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy, ul. Prądzyńskiego 2, 58-105 Świdnica (administrator danych), przetwarza Państwa dane osobowe w celach korespondencyjnych i udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO – przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. Kontakt do Administratora: krolowapolski.swidnica@wp.pl