Menu Zamknij

Sakrament Małżeństwa

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa powinno się rozpocząć od rezerwacji terminu w kancelarii parafialnej. Warto wówczas dowiedzieć się także o terminie przeprowadzania nauk przedmałżeńskich w parafii lub jej okolicy. Podczas pierwszego spotkania zostaną wydane zapowiedzi i ustalony zostanie termin kolejnego spotkania w celu kontynuacji spisania protokołu przedślubnego. Przy kolejnym spotkaniu warto także ustalić oprawę muzyczną i wykonawcę dekoracji ślubnych.
Narzeczeni powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, w celu przedstawienia dokumentów i spisania protokołu rozmów przedmałżeńskich.


Wymagane są następujące dokumenty:

1) gdy narzeczeni są spoza Parafii, należy uzyskać zgodę od Proboszcza swojej Parafii,

2) metryki chrztu świętego, z adnotacją o bierzmowaniu, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem ślubu (prosimy o nie w parafiach chrztu św. narzeczonych),

3) świadectwa przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu – prosimy o nie w parafii gdzie zostaliśmy bierzmowani),

4) ostatnie świadectwo z katechizacji,

5) aktualne dowody osobiste narzeczonych,

6) świadectwo ukończenia kursu nauk przedmałżeńskich (należy dostarczyć po zakończeniu kursu). Informujemy, że nauki przedmałżeńskie odbyte drogą elektroniczną nie są uwzględniane zgodnie z zarządzeniem księdza biskupa diecezjalnego Diecezji Świdnickiej.

7) zaświadczenie o odbyciu rozmów w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego (dostarczamy, podobnie jak w przypadku kursu przedmałżeńskiego),

8) dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres, numer dowodu osobistego),

9) w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego (w trzech egzemplarzach) o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia),

10) jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny, przedstawiają stosowny akt,

11) świadectwo wygłoszenia zapowiedzi w parafii drugiej strony (chodzi o parafię faktycznego zamieszkania narzeczonego [lub narzeczonej] – prośbę o wygłoszenie zapowiedzi narzeczeni dostarczają i po wygłoszeniu odbierają sami),

12) zaświadczenia o spowiedzi – pierwsza po zgłoszeniu zapowiedzi, druga w przeddzień ślubu (można oddać w dniu ślubu)