Menu Zamknij

Sakrament Chrztu Świętego

W naszej parafii sakramentu chrztu udzielamy podczas Mszy św. o godz. 13.30 w każdą drugą niedzielę miesiąca.

Aby ochrzcić dziecko należy zgłosić się do kancelarii co najmniej tydzień przed zamierzonym terminem chrztu. Zabrać ze sobą należy:

  1. akt urodzenia dziecka z USC,
  2. dowód osobisty rodziców,
  3. dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, w przypadku uczących się osób świadectwo z oceną z religii).
  4. Rodzice chrzestni mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami, potwierdzone przez miejscowego księdza proboszcza.

Przypominamy, że rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, jest osobą bierzmowaną, bez kanonicznych kar, prowadzącą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, którą ma przyjąć. Zarówno rodzice, jak i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przed chrzcielnej, która odbywa się w sobotę poprzedzającą dzień chrztu po wieczornej Eucharystii. Powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty, a podczas Mszy św. chrzcielnej do Komunii św.

Katecheza rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka jest formą katechezy dorosłych. Jej nadrzędnym celem – jak każdej formy katechezy – jest nie tylko spotkanie z Jezusem, ale zjednoczenie, a nawet głęboka z Nim zażyłość. Ma ona uświadomić katechizowanym, potrzebę dojrzałego przeżywania otrzymanej na swoim chrzcie wiary, co winno uwidaczniać się w nabywaniu odpowiednich postaw i zachowań. Celem działań jest coraz głębsze wprowadzanie dorosłych chrześcijan w styl życia chrześcijańskiego. Obejmuje ono: przyjęcie prawd wiary, pogłębione uczestnictwo w życiu sakramentalnym i modlitewnym, codzienne życie zgodne z wyznawaną wiarą.

Cele katechezy przedchrzcielnej wyznaczają następujące zadania:

  1. ukazanie prawdy o chrzcie w kontekście historii zbawienia oraz życia poszczególnego chrześcijanina;
  2. ukazanie odpowiedzialności za rozwój wiary, nadziei i miłości w życiu ochrzczonego;
  3. budzenie troski o chrześcijańskie wychowanie i wskazanie sposobów jego realizacji;
  4. przygotowanie do czynnego udziału w obrzędzie chrztu świętego

Na uroczystość chrztu św. należy przynieść świecę i białą szatę. Sakrament Chrztu zobowiązuje rodziców i chrzestnych do chrześcijańskiego wychowania w rodzinie i troski o katechizację dziecka.