Menu Zamknij

Sakrament Namaszczenia Chorych

Sakrament chorych wciąż u wielu wiernych budzi lęk, gdyż jest traktowany jako ostatnie namaszczenie, udzielane tuż przed śmiercią. Z tego powodu wiele rodzin nie dba o ten sakrament, gdy ich bliski ciężko choruje. Zapominają, że sakrament ten ma pomóc choremu w wyjściu z choroby i umocnić go potrzebnymi łaskami jednocząc go z męką Jezusa Chrystusa, jednocześnie przygotowując na ewentualne pożegnanie z tym światem, dlatego też zachęcamy wszystkich parafian do zgłaszania osób chorych księżom w celu możliwości ich namaszczenia. Informujemy również o możliwości comiesięcznego odwiedzania osób chorych przez kapłana z Najświętszym Sakramentem. Kapłani odwiedzają chorych w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Ponadto dzięki posłudze Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej chorzy mogą przyjmować Komunię św. w każdą niedzielę o ustalonej porze. Zgłoszenia chorych, pragnących przyjmować w domu Najświętszy Sakrament prosimy kierować do księży pracujących w naszej parafii osobiście bądź telefonicznie.