Menu Zamknij

Powstanie diecezji

Realizując bullę Totus Tuus Poloniae Populus 24 lutego 2004 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, po konsultacji z nuncjaturą apostolską w Polsce wybrał Świdnicę na stolicę nowej diecezji na Dolnym Śląsku. Diecezja świdnicka powstała z połączenia 13 dekanatów archidiecezji wrocławskiej i 8 dekanatów diecezji legnickiej, a pierwszym jej biskupem został ks. Ignacy Dec, dotychczas rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Uroczysty ingres Biskupa Świdnickiego odbył się 25 marca 2004 r., a jego głównym szafarzem był kard. Henryk Gulbinowicz. W ingresie wzięło udział wiele osób ze świata Kościoła i nauki, wśród których warto wspomnieć abpa Józefa Michalika, Przewodniczącego Episkopatu Polski i ks. abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Od tego dnia biskup Ignacy rozpoczął tworzenie struktur diecezjalnych. Erygował Świdnicką Kurię Biskupią i Caritas, które tymczasowo miały swoją siedzibę właśnie w naszej parafii. To tu rodziły się zręby diecezji. Tu też mieszkał Ksiądz Biskup i jego najbliżsi współpracownicy.

Parafia od momentu ustanowienia diecezji była coraz częściej miejscem spotkań ważnych osobistości. Tu m. in. odbyło się 27 kwietnia 2004 r. spotkanie wszystkich rektorów uczelni wyższych Wrocławia i Opola, którzy „zostali zaproszeni przez ks. Biskupa Ignacego Deca. Przez wiele lat nasz obecny ordynariusz piastował zaszczytną funkcję Rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego i wchodził w skład tego zaszczytnego gremium. Zaproszeni goście zwiedzali Świdnicę i jej najpiękniejsze zabytki. Wszyscy byli pod wrażeniem zabytkowego kościoła św. Stanisława i św. Wacława, który obecnie spełnia rolę katedry. Rektorzy nie kryli swojego zachwytu oglądając kościół Pokoju, który jak wiemy jest wizytówką naszego miasta i regionu. Zaproszeni goście zwiedzili także i naszą świątynię parafialną w której podziwiali m. in. stacje Drogi Krzyżowej, ogólny wystrój jak również siedzibę kurii biskupiej” (ks. Marcin Czchowski, Spotkanie rektorów wyższych uczelni Wrocławia i Opola w Świdnicy, „Głos Maryi” 2/2004)

„Jednym z głównych pragnień ordynariusza nowo powstałej Diecezji Świdnickiej było zorganizowanie własnego nurtu pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Zadanie to nie było łatwe biorąc pod uwagę ilość czasu, który pozostał do wyznaczonego wcześniej terminu, koszty oraz skalę przedsięwzięcia. Z pomocą Pana Boga ruszyły przygotowania, do których zaangażowano cały sztab osób. Głównym przewodnikiem całej pielgrzymki został ks. Romuald Brudnowski – proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Kudowie Zdroju. Nie był to wybór przypadkowy, gdyż ten zasłużony duszpasterz wielokrotnie pielgrzymował do tronu Pani Jasnogórskiej oraz spełniał odpowiedzialne funkcje m.in. ojca duchownego (dawnego nurtu południowego pielgrzymki wrocławskiej). Pomocą służyli mu przewodnicy poszczególnych grup wchodzących w skład Diecezji Świdnickiej” (ks. Marcin Czchowski, Droga do Matki, „Głos Maryi” 2/2004). Grupę świdnicką prowadził ks. Marcin Czchowski, ówczesny wikariusz parafii NMP Królowej Polski.

40-lecie kapłaństwa

Upływający czas można też było dostrzec poprzez jubileusze proboszcza. Kiedy 23 czerwca 2003 r. Ksiądz Proboszcz obchodził swój jubileusz 40-lecia kapłaństwa, w naszym kościele zgromadzili się niemal wszyscy koledzy kursowi i pod przewodnictwem ks. kard. Henryka Gulbinowicza sprawowali dziękczynną Eucharystię za czterdzieści lat posługi Chrystusowi. W przypadku ks. Kazimierza, połowę tych lat spędził w naszej parafii.