Menu Zamknij

Peregrynacja Jasnogórskiej Pani

Przygotowanie kościoła na przyjazd Królowej to nie lada wyzwanie dla parafii na Osiedlu Młodych. Jednak radość z jej obecności szybko pozwoliła zapomnieć o trudzie przygotowań.

Bez wątpienia istotnym dla parafii wydarzeniem były powtórne odwiedziny obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Przeprowadzana w całym kraju peregrynacja była szczególnie ważna dla tych parafii, które nosiły imię NMP Królowej Polski, tym bardziej, że dla parafii na Osiedlu Młodych termin przyjęcia obrazu przypadał na dni odpustowe, tj. 2-3 maja 1994 r.

Wniesienie obrazu miało wyjątkowe znaczenie, ponieważ Ksiądz Proboszcz postanowił, że Najświętsza Maryja Panna wprowadzi wiernych po raz pierwszy do nowo powstałej świątyni. Decyzja ta wymagała jednak jeszcze większego zaangażowania parafian w przygotowanie tej niezwykle ważnej uroczystości. Oto jak ten moment wspomina Anna Sigel: „Przybyła do nas Jasnogórska Pani. W dowód wdzięczności za Jej obecność – naszym darem, od całej wspólnoty parafialnej na Osiedlu Młodych, był nowy kościół. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej połączona z otwarciem nowego kościoła była okazją do składania darów osobistych. Każdy mógł złożyć z tej okazji swój dar w ofierze, połączyć go z modlitwą i stanąć przed obliczem Czarnej Madonny z ofiarą serca na potrzeby kościoła. Aby nowa świątynia mogła funkcjonować potrzebne były m. in. paramenty (naczynia) liturgiczne i szaty liturgiczne, kielichy mszalne, puszki do przechowywania Komunii św., ampułki na wino i wodę, dzwonek na wyjście do ołtarza i dzwonki przy ołtarzu, kadzielnica, pateny, monstrancja, wieczne lampki, ornaty, stuły, komże, alby, bursa, komplet bielizny kielichowej, humerały, kapa, itp.” (A. Sigel, Przybędzie do nas Jasnogórska Pani, „Głos Maryi” 1/1994). Ale przygotowania świątyni i darów potrzebnych do sprawowania liturgii to nie wszystko.

Decyzją Proboszcza tuż przed nawiedzeniem parafii przez obraz NMP odbyły się Misje Święte, które w dniach od 24 kwietnia do 1 maja poprowadzili Księża Sercanie. Przez tydzień wierni przygotowywali się duchowo na przyjęcie Królowej Polski.

 

Wreszcie nastał ten dzień. „2 maja o godz. 16.00 w osiedlowej kaplicy zebrał się lud Boży, aby Nabożeństwem Oczekiwania poprzedzić przyjęcie Cudownego Wizerunku. Następnie uformowała się procesja – złożona m. in. z osiedlowych parafian, służby liturgicznej, z ok. 50 kapłanów z diecezji wrocławskiej i legnickiej, zaproszonych gości – która udała się w kierunku ulicy Jana Riedla, aby o godz. 17-tej przejąć Obraz od parafii Ducha Św. z os. Zawiszów. Gdy procesja ze śpiewami maryjnymi dostojnie zbliżała się do ulicy Riedla, lud Boży gęstniał tak, że zebrało się go jakieś 30 tysięcy. (…) Po liturgicznym powitaniu Obrazu przez ks. proboszcza K. Jandziszaka, dzieci, młodzież, rodziców i Radę Parafialną, Ksiądz Kardynał poświęcił nowy kościół. (…) Następnie odprawił pierwszą w dziejach nowo otwartej monumentalnej świątyni uroczystą Mszę św. koncelebrowaną przez 12 kapłanów: ks. prof. Ignacego Deca – rektora MSWSD i PFT, ks. Edwarda Janiaka – dyrektora Caritas, ks. Czesława Mazura – projektanta wystroju wnętrza naszej nowej świątyni, ks. Stanisława Pasyka – proboszcza „od św. Józefa”, ks. Krzysztofa Pasyka – syna Romana, kierownika budowanej świątyni, ks. Bogdana Kaczorowskiego – dziekana ze Ścinawy, ks. Georga Majera – proboszcza z Falkenstein w Bawarii, ks. Emila Sigla, ks. Bolesława Kałużę – wicedziekana Świdnicy Zachód, ks. Józefa Lisowskiego – kanclerza Kurii Legnickiej, ks. Ludwika Sosnowskiego – dziekana Świdnicy Wschód i ks. Kazimierza Jandzi-szaka – dziekana Świdnicy Zachód. (…) Modły ludu trwały dalej. O godz. 21-ej o. Stanisław, paulin, kustosz peregrynującego po Polsce Wizerunku NMP poprowadził Apel Jasnogórski. O godz. 24-tej 13 księży i 2 diakonów, którzy pracowali w naszej parafii, pracują aktualnie lub z niej się wywodzą odprawiło Pasterkę Maryjną – czyli koncelebrowaną Mszę św. Przez całą noc parafianie czuwali przy Obrazie modląc się do Niepokalanej.
3 maja, w dzień parafialnego odpustu o godz. 6.30 odśpiewano Godzinki do NMP. O godz. 7.00 była Msza św. ogólna dla wszystkich parafian, o godz. 9.00 Mszę św. dla chorych, emerytów i rencistów odprawił o. Stanisław – paulin, on też wygłosił kazanie o posłannictwie chorych i ludzi starszych wiekiem. Do godz. 15-ej odbywały się czuwania modlitewne różnych stanów i indywidualne. O godz. 15.00 ks. bp Jan Tyrawa, sufragan wrocławski, odprawił uroczystą sumę odpustową w koncelebrze z księżmi dziekanami świdnickimi Ludwikiem Sosnowskim i Kazimierzem Jandziszakiem. Ksiądz Biskup wygłosił też homilię okolicznościową. Po Mszy św. odpustowej, trwającej do godz. 17-ej, nastąpiło uroczyste pożegnanie Obrazu NMP Królowej Polski, który w kolumnie przystrojonych religijnymi emblematami aut i przy dźwiękach syren i klaksonów samochodowych odprowadzony został przez ks. proboszcza Kazimierza Jandziszaka do wsi Milikowice” (L. Momot, Obraz Jasnogórskiej Pani na Osiedlu Młodych, „Głos Maryi” 3/1994).

Obecność cudownego obrazu Patronki parafii to czas wielkiej radości i wesela z zakończenia głównych prac budowy jej domu, chwila przepełniona dumą z owoców ciężkiej pracy i zaangażowania.