Menu Zamknij

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,
jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa,
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.
Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści,
a myśmy Go za skazańca uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.

(Iz 53,3-5)

Świadomi własnych grzechów i słabości w okresie Wielkiego Postu mamy możliwość uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. W naszej parafii odbywa się ono w każdy piątek:

  • dla dorosłych o godz. 7:30 oraz 18:00
  • dla dzieci i młodzieży o godz. 17:00.

Zachęcamy wszystkich Parafian do przejścia tej drogi u boku Chrystusa i odkrywania wciąż na nowo nieskończonej Miłości Boga sięgającej aż po szczyt Golgoty – Krzyż.