Menu Zamknij

Konsekracja kościoła

Plany konsekracji kościoła przesunęły się  o rok. Po dwudziestu latach trudu budowy dzieło zostało zakończone. Dnia 3 czerwca 2001 r. przewodniczący liturgii Metropolita Wrocławski ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz otrzymał symboliczne klucze do świątyni. W namaszczonym ołtarzu zostały umieszczone relikwie św. Stanisława, a namaszczone ściany zostały oświetlone zainstalowanymi reflektorami. Aby upamiętnić tę uroczystość zawieszono w kościele tablice pamiątkowe. Dzień ten był ukoronowaniem trudów proboszcza, współpracujących z nim kapłanów, ale przede wszystkim tysięcy ludzi dobrej woli, którzy modlitwą, pracą własnych rąk i ofiarami pieniężnymi, składanymi często kosztem wielu osobistych wyrzeczeń, angażowali się w realizację tego zbożnego dzieła.