Menu Zamknij

Katechizacja i Rok Jubileuszowy

Początkowo prowadzona w salkach parafialnych, później w szkołach – katecheza – ma znaczący wpływ na kształtowanie religijne nie tylko młodego człowieka, ale i osób dorosłych.

Od momentu utworzenia parafii NMP Królowej Polski nauczanie religii odbywało się przy kościele. Od początku miało to miejsce w niewielkich salkach tymczasowej plebanii. Na terenie Osiedla Młodych znajdowały się cztery przedszkola, trzy szkoły podstawowe i Technikum Mechaniczne. Po reformie edukacji dołączyły dwa gimnazja, a liczbę szkół podstawowych ograniczono do jednej. Katechizacją zajmowali się wikariusze i katechetki. Większość klas miała jedną godzinę katechezy tygodniowo, natomiast klasy drugie szkoły podstawowej dwie godziny, będące bezpośrednim przygotowaniem do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Po każdych zajęciach katechizowani wraz z katechetami udawali się na krótką adorację Najświętszego Sakramentu. Po latach, gdy w 1992 r. religia wróciła do szkół w liczbie dwóch godzin w tygodniu, zajęcia przeniosły się na teren właściwych placówek edukacyjnych.

Więzi z parafią pogłębiały również spotkania z rodzicami, szczególnie przed Pierwszą Komunią, bierzmowaniem i innymi ważnymi wydarzeniami natury religijnej. Raz w miesiącu w niedzielę odbywały się specjalne Msze św. dla rodziców przygotowujących swoje pociechy do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Także młodzież przygotowująca się do bierzmowania od początku istnienia parafii miała specjalne katechezy, mające na celu pogłębienie wiary i przygotowanie do bycia dojrzałym chrześcijaninem. Stałą troską przez trzydzieści lat byli również objęci młodzi ludzie przygotowujący się do sakramentu małżeństwa. Przez długi czas nauki przedmałżeńskie prowadził Ksiądz Proboszcz z członkami poradni rodzinnej. Z biegiem lat w wyniku postępujących chorób podzielił się jednak tym obowiązkiem z księżmi wikariuszami. W parafii przez wiele lat były także prowadzone światopoglądowe katechezy dla dorosłych, prowadzone w każdy wtorek po wieczornej Mszy św. Ta forma jednak została zawieszona z powodu choroby ks. Kazimierza Jandziszaka. Po latach powrócono do niej w parafii, a jej prowadzeniem zajął się ks. dr Janusz Michalewski skupiając się w tych naukach na tematyce biblijnej. Spotkania cieszą się, podobnie jak niegdyś, dużym zainteresowaniem.

Rok jubileuszowy

Przygotowanie do roku jubileuszowego było niezwykle ważnym wydarzeniem w historii parafii, ponieważ w planach upamiętnienia tego  ważnego w dziejach Kościoła roku był konsekracja głównego kościoła na Osiedlu Młodych. Jednak skromne środki finansowe i ciężki stan zdrowia Księdza Proboszcza nie pozwoliły na spełnienie tego założenia. Obchody Roku Jubileuszowego ograniczono do zakupu przez sponsorów pięciu dzwonów, które miały przypominać parafianom o czasie Eucharystii i ważnych dla Kościoła powszechnego wydarzeniach. Ich poświęcenia dokonał ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz 7 czerwca 2000 r. Warto zaznaczyć, że dzwony zostały wykonane w ludwisarni Felczyńskich w Taciszowie, koło Gliwic. Ich umieszczeniem na wieży zajął się kierownik budowy Roman Pasyk, a ich instalacją firma Rduch z Wodzisławia. Od tego momentu dzwony wybrzmiewają każdego dnia trzy razy: o 8.00, 12.00 i 18.00. Warto tu też wspomnieć o fundatorach i poświęceniu dzwonów. „Największy dzwon o wadze 1200 kg poświęcony Zbawicielowi Świata – Redemptor Mundi jest fundacją państwa Heleny, Katarzyny i Jana Jarosz. Na tym dzwonie został też umieszczony herb Ojca Świętego Jana Pawła II – Papieża Przełomu Tysiąclecia, z napisem Totus Tuus oraz godło Roku Jubileuszowego 2000. Państwo Jaroszowie to nie tylko fundatorzy dzwonu. Ufundowali też pozłacaną ramę do ołtarza, w której znajduje się obraz MB Królowej Polski, jak również każdego dnia dostarczają za darmo ze swej firmy „Pasol” pieczywo dla wielu ubogich rodzin naszej parafii. Drugi co do wielkości dzwon – Maryja o wadze 580 kg poświęcony Patronce Kościoła oraz najmniejszy dzwon o wadze 150 kg, św. Stanisław Kostka – Patron Młodzieży Polskiej – są fundacją pracowników Fabryki Aparatury Pomiarowej „PAFAL” S. A. w Świdnicy. Zgodę na fundację dwóch dzwonów podjął były Prezes Zarządu Dyrektor Generalny p. Stanisław Łuszcz i pozostali Członkowie ówczesnego Zarządu Spółki. Dar dzwonów stał się piękną promocją zakładu. Na obu dzwonach umieszczono logo zakładu i napis „Fundacja: pracownicy PAFAL S.A. sobie i potomnym”. Trzeci co do wielkości dzwon – św. Kazimierz o wadze 350 kg, poświęcony Patronowi kościoła tygodniowego – został ufundowany przez ks. Prałata Kazimierza Jandziszaka, jako spłata długu wdzięczności Bogu i Matce Bożej za łaskę kapłaństwa i możliwość budowy kościoła na Osiedlu Młodych w Świdnicy. Czwarty co do wielkości dzwon o wadze 260 kg. św. Jan Chrzciciel poświęcony jest Patronowi Archidiecezji Wrocławskiej, która w Roku Jubileuszowym obchodzi 1000-lecie swego powstania. Dzwon jest fundacją naszego parafianina ks. Janusza Dołhunia i Jego Rodziców”. (A. Sigel, Dar parafii, „Głos Maryi”, 10.12.2000).

Również w roku jubileuszowym wśród wielu akcji charytatywnych pojawił się mecz piłki nożnej między reprezentacją kapłanów a zespołem składającym się z członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Mecz rozpoczął kolejny festyn parafialny, z którego dochód co roku przeznaczany jest na zorganizowanie obiadów dla najuboższych. Wynik był druzgocący. Księża wygrali 6:0, a niektórzy komentatorzy uważali, że „bramkarz zespołu Rady Parafialnej przyjął założenie, że wszystko, co leci – niech wlatuje do bramki”.