Menu Zamknij

Liturgiczna Służba Ołtarza

Opiekun:

ks. Michał Kropidłowski

Spotkania:

czwartek, godz. 16.00

Czym się zajmują?

Jak już wskazuje sama nazwa, grupa zajmuje się służbą w czasie liturgii, przejawiającą się nie tylko przez pomoc kapłanowi w czasie Eucharystii czy nabożeństw, ale przede wszystkim służbą Jezusowi przykładem życia i zaangażowaniem w misję Kościoła. Liturgiczna Służba Ołtarza składa się z kilku stopni: kandydata na ministranta, ministranta, lektora i ceremoniarza. Każdemu z poszczególnych stopni przysługują odpowiednie funkcje w czasie sprawowania liturgii, dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie. Całoroczna formacja połączona z diecezjalnymi rekolekcjami pozwalają młodym mężczyznom dostrzec istotę sprawowanej przez nich funkcji, poznanie ich istoty i duchowości.