Menu Zamknij

Niedziela Słowa Bożego 23.01.2022 r.

Dzisiejsza 3 niedziela zwykła, decyzją papieża Franciszka od 2020 roku obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. Ma to się przyczynić do pogłębiania w nas świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii. Jest nam dana także po to, aby przypomnieć wiernym, że nie tylko należy czytać Pismo Święte, ale żyć Słowem Bożym na co dzień.

Z myślą o regularnym wspieraniu duszpasterzy i wiernych w samodzielnym rozważaniu i medytacji Słowa Bożego, z inicjatywy zarządu Dzieła Biblijnego, przy współpracy Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz moderatorów diecezjalnych Dzieła, przygotowano aplikację mobilną pod nazwą „Dzieło Biblijne”, która od dnia 28 grudnia 2021 dostępna jest nieodpłatnie w sklepach internetowych dla wiodących platform mobilnych.

Aplikacja to narzędzie pomocne w medytacji czytań liturgicznych i popularyzujące badania biblijno-teologiczne. Zawiera ona Biblię Tysiąclecia oraz obszerny komentarz do wszystkich czytań niedzielnych, łącznie z psalmem responsoryjnym (kontekst perykopy, komentarz biblijny, teksty paralelne, interpretacja Ojców Kościoła, interpretacja tekstu w nauczaniu Kościoła z odesłaniem do opracowań biblijnych). Program zawiera również Nowy Słownik Teologii Biblijnej z podstawowymi pojęciami biblijnymi wraz z pomocniczymi materiałami multimedialnymi. Całości dopełnia komentarz do ksiąg Pisma Świętego, przygotowywany systematycznie w ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego, który będzie powiększany o księgi czytane w kolejnych latach.

Link do szczegółowych informacji na temat aplikacji