Menu Zamknij

Litania do Ducha Świętego

Litania do Ducha Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Mądrości – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Bojaźni Bożej – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Łaski i Miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Wiary, Pokoju i Miłości – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Pokory i Czystości – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Cierpliwości – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Skruchy i Żalu – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Światłości serca – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Wesele wybranych – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Oświecicielu Proroków – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Mądrości Apostołów – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Czystości panieńskiej – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Pocieszycielu nasz – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Wodzu i Przewodniku nasz – zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw! Przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw! Wysłuchaj nas, Panie!

Od wszelkiego grzechu i pokusy doń – wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej Prawdzie Wiary Świętej – wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od grzechu przeciw ufności w Miłosierdzie Boże – wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od wszelkiej rozpaczy – wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od złości i nienawiści – wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od zatwardziałości serca – wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od wszelkiego niedbalstwa – wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od wszystkich złych i nieczystych spraw i myśli – wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – wybaw nas, Duchu Święty Boże.
Od potępienia wiekuistego – wybaw nas, Duchu Święty Boże.

My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Abyś raczył rządzić Twoim Świętym Kościołem i zachował Go, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Abyś Namiestnika Apostolskiego i wszystkich duszpasterzy w świętej pobożności utrzymać raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Abyś myśli nasze ku pożądaniu Niebieskich Rzeczy podnosić raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Abyś nas oczyściwszy, na godne mieszkanie dla Siebie poświęcić raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Abyś w Łasce Twojej utwierdzić i zbawić raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa Chwały Wiekuistej doprowadzić raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Przez wieczne pochodzenie Twoje od Ojca i Syna – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Przez wieczne pochodzenie Twoje od Ojca i Syna – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Przez Poczęcie Maryi Dziewicy, Najświętszej Matki Jezusa Chrystusa – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Przez Twoje przyjście w Językach Ognistych – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli – wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Duchu Święty.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Duchu Święty.

W. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
O. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
W. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
O. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie