Menu Zamknij

Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Stajemy wobec 58. Tygodnia Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, w którym pragniemy z wdzięcznością przyjąć dary ofiarowane nam przez Boga, ale także prosić o umocnienie dla wszystkich, którzy przygotowują się do wyboru życiowego powołania. We wspólnocie Kościoła, który jest w Polsce, przeżywamy z oddaniem bogactwo sakramentu Eucharystii oraz pragniemy odkryć na nowo wartość wspólnoty Zgromadzonej na Świętej Wieczerzy. Tak wiele otrzymujemy łask dzięki Eucharystii i tak bardzo liczymy na kolejne pokolenia tych, którzy będą uobecniać jej tajemnice we wspólnocie Kościoła oraz czerpać z niej siły do życia w pełni oddanego Bogu. Szczególnym patronem tajemnic wiary i orędownikiem naszych modlitw u Boga w tym roku jest św. Józef. Razem z odczytującymi dar powołania od Boga chcemy rozważyć słowa papieża Franciszka z jego listu o św. Józefie: Musimy zawsze zadawać sobie pytanie, czy z całych sił strzeżemy Jezusa i Maryi, którzy w tajemniczy sposób są powierzeni naszej odpowiedzialności, naszej trosce, naszej opiece. Syn Wszechmogącego Boga przychodzi na świat, przyjmując stan wielkiej słabości. Staje się tym, który potrzebuje Józefa, by był broniony, chroniony, otoczony opieką, wychowywany. Bóg ufa temu człowiekowi, podobnie jak Maryja, która odnajduje w Józefie tego, który nie tylko chce ocalić Jej życie, ale który zawsze będzie się troszczył o Nią i o Dziecko. Zatem święty Józef nie może nie być Opiekunem Kościoła, ponieważ Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w dziejach, a jednocześnie w macierzyństwie Kościoła zacienione jest macierzyństwo Maryi. Józef, chroniąc Kościół, nieprzerwanie chroni Dziecię i Jego Matkę, a także my, kochając Kościół, wciąż kochamy Dziecię i Jego Matkę (Papież Franciszek, List o św. Józefie Patris corde).Niech nasza ufność w moc łaski Boga, gorliwa modlitwa i oddane wypełnianie przyjętych od Boga powołań przyczynią się do obfitych owoców tegorocznego Tygodnia modlitw o powołania. Wyrażam wdzięczność wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych materiałów na Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Jestem przekonany, że pomogą w owocnym przeżyciu tego szczególnego czasu modlitwy o nowe powołania we wspólnocie Kościoła.

Bp Marek Solarczyk
Delegat KEP ds. Powołań

Radom, 4 lutego 2021 r.

Modlitwa Benedykta XVI w intencji powołań

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.