Menu Zamknij

Z dawna Polski tyś Królową…

Nasza parafia ma szczególną patronkę. Królowa Polski patronuje naszej wspólnocie parafialnej. W miesiącu maju, w sposób szczególny chwalimy Matkę naszego Pana Jezusa Chrystusa śpiewając Litanie Loretańską. W tym czasie nasza parafia przeżywa 3 maja odpust parafialny.
Suma odpustowa rozpoczęła się o godzinie 12:30. Przewodniczył jej Ks. Biskup Adam Bałabuch. Wygłosił również kazanie odpustowe. Po homilii wszyscy w łączności z biskupami zebranymi na Jasnej Górze odmówili akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Na zakończenie Mszy wspólnota parafialna odśpiewała uroczyste Te Deum.