Komunikat Biskupa Świdnickiego dotyczący postu w dniu 1 maja br.

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wyrażonej w słowie „Pokój tobie, Polsko!”  z dnia 27 IV br.,  zachęcam by najbliższy piątek, 1 maja br., przeżyć szczególnie jako dzień pokuty i postu w intencji ustania epidemii oraz zachowania miejsc pracy.

 

+ Marek Mendyk

Biskup  Świdnicki