Menu Zamknij

Komunikat

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Parafian,

prosimy, aby na Eucharystię przychodziły tylko i wyłącznie osoby związane z intencją Mszy Świętej.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji na naszej stronie internetowej www.krolowapolski.swidnica.pl
Transmitowane są wszystkie Msze Święte i nabożeństwa.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszym kościele.

                  Duszpasterze Parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy