Menu Zamknij

Nabożeństwa Czerwcowe

Zapraszamy w miesiącu czerwcu na nabożeństwa połączone z litanią do Serca Jezusowego po każdej Mszy Świętej wieczornej. Zachęcamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
według św. Małgorzaty Marii Alacoque
(do prywatnego odmawiania)

Serce Jezusa – zbaw mnie,
Serce Stworzyciela – uczyń mnie doskonałą,
Serce Zbawiciela – wyzwól mnie,
Serce mojego Sędziego – przebacz mi,
Serce mojego Ojca – prowadź mnie,
Serce mojego Oblubieńca – kochaj mnie,
Serce mojego Mistrza – pouczaj mnie,
Serce mojego Króla – ukoronuj mnie,
Serce mojego Dobroczyńcy – ubogać mnie,
Serce mojego Pasterza – strzeż mnie,
Serce mojego Przyjaciela – obdarz mnie pieszczotami,
Serce Dzieciątka Jezus – pociągnij mnie,
Serce Jezusa konającego na krzyżu – wstawiaj się za mną,
Serce nieporównywalnej dobroci – przebacz mi,
Serce wspaniałe – zabłyśnij we mnie,
Serce miłosierne – usprawiedliwiaj mnie,
Serce najpokorniejsze – odpoczywaj we mnie,
Serce wielce cierpliwe – znoś mnie,
Serce najwierniejsze – zapłać za mnie,
Serce godne podziwu – błogosław mi,
Serce pełne pokoju – uczyń mnie pogodną,
Serce upragnione i najpiękniejsze – rozkochaj mnie w Tobie,
Serce przesławne i doskonałe – uszlachetniaj mnie,
Serce Najświętsze, drogocenny balsamie – zachowaj mnie,
Serce Przenajświętsze i szczodrobliwe – uczyń mnie lepszą,
Serce błogosławione, lekarzu i lekarstwo na nasze choroby – uzdrów mnie,
Serce Jezusa, pociecho strapionych – pociesz mnie,
Serce kochające, gorejące ognisko – spalaj mnie,
Serce Jezusa, wzorze doskonałości – oświeć mnie,
Serce Boże, początku wszelkiego szczęścia – umocnij mnie
Serce wiecznych błogosławieństw – wezwij mnie.
Módlmy się:
Wszechmogący Boże, ześlij na nas Ducha, którym w szczególny sposób obdarzyłeś św. Małgorzatę Marię, abyśmy poznali przekraczającą wszelką wiedzę  miłość Chrystusa i mieli udział w pełni życia Bożego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen