Menu Zamknij

Rocznica pierwszych wywózek Polaków na Syberię

Z okazji 77. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Syberię w naszym kościele odprawiona została Msza św., w której uczestniczyłu poczty sztandarowe oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz osoby, którym udało się powrócić z Syberii.

Pierwsza wywózka na Syberię rozpoczęła się 10 lutego 1940 roku. W jej wyniku na “nieludzką ziemię” trafiło 140 tysięcy osób. Łącznie, według dokumentacji NKWD, około 320 tysięcy Polaków zostało deportowanych na Wschód. Jednak szacunki historyków pokazują, że ofiar wywózek było znacznie więcej.